skip to Main Content

Proč studovat aplikovanou ekonomii?

Nezůstaneš jen u teorie
Teorie je základ, ale my tě naučíme také praxi, a to v českém i v cizím jazyce! Se vzděláním od nás se budeš na trhu práce pohybovat jako ryba ve vodě.

Naučíme tě správně a bezpečně vést tým lidí
Budeš chápat širší souvislosti současného ekonomického světa, naučíš se rozumět marketingu a zvládneš vedení sebe, projektu, týmu lidí, kanceláře i firmy.

S námi uspěješ
Naučíme tě zodpovědně hospodařit. A dobrého hospodáře potřebuje každá instituce, která chce uspět.

Budeš vždy připraven/a
S důrazem na samostatnost a flexibilitu tě naučíme pružně reagovat na měnící se podmínky podnikání.

Co u nás můžeš studovat?

JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SE ZAMĚŘENÍM NA JAZYK

• Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
• Japonština pro hospodářskou praxi
• Ruština s orientací na hospodářskou, právní a turistickou oblast
• Polština s orientací na hospodářskou, právní a turistickou oblast
• Ukrajinština s orientací na hospodářskou, právní a turistickou oblast
• Korejština pro hospodářskou praxi

DVOUOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM

Obor Aplikovaná ekonomická studia můžeš kombinovat s jakýmkoliv jiným oborem na Univerzitě Palackého, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu.

Nabízíme také navazující magisterské studium Odborná francouzština pro hospodářskou praxi.

RADA NAVÍC: Na dvouoborové studium může být přijatý jen ten, kdo úspěšně vykoná přijímací zkoušku na oba obory. Nezapomeň si proto zjistit požadavky pro přijímací řízení na druhém oboru.

Proč studovat u nás v Olomouci?

Získáš náskok před ostatními. Studuj dvouobor. Staň se nejen profesionálním ekonomem, ale také třeba znalým politologem, sociologem nebo novinářem, možností je mnoho.

Získáš praxi. Díky naší spolupráci s firmami získáš skvělou praxi a navážeš cenné kontakty.

Naučíš se perfektně cizí jazyk. Aplikovaná ekonomie se vyučuje nejčastěji v kombinaci s jazyky.

S námi můžeš do ciziny. U nás je mnohem snazší získat stipendium na zahraniční vysoké škole než kdekoliv jinde.

Jsme „in“! Budeš se učit moderní věci moderním způsobem. Moderní technologie milujeme!

Budeš to tady milovat! Studentská léta strávíš na druhé nejstarší univerzitě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

Zapomeň na periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

Jak se k nám dostaneš?

1. Bez poslání elektronické přihlášky to nepůjde. Máš na to čas do konce února.

2. V květnu pak navštívíš krásnou Olomouc a absolvuješ písemný test obecných studijních předpokladů a případně jazykový test. Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš zde na webu fakulty.

3. V červnu obdržíš rozhodnutí o výsledku přijímacích zkoušek. Pokud bude kladné, uvidíme se v září u zápisu a v říjnu na první přednášce.

Kde se uplatníš?

• SOUKROMÝ SEKTOR: firma či agentura, finanční instituce, výrobní podnik nebo služby. Zde všude se uplatníš v oboru financí, projektového managementu, marketingu, HR nebo ekonomiky.

• STÁTNÍ INSTITUCE: také zde potřebují šikovné ekonomy, kteří uvažují v praktickým intencích a navíc umí jazyk.

• VLASTNÍ BYZNYS: ekonomické vzdělání ti usnadní rozvoj vlastního podnikání.

• MEZINÁRODNÍ KARIÉRA: perfektní jazyková vybavenost ti umožní pracovat v nadnárodních firmách, a třeba také přímo v zahraničí.

Chceš studovat v zahraničí?

Kromě programů ERASMUS, můžeš využít také další granty, které ti pomůžeme získat v rámci kurzu Fundraising. Pak si kromě níže uvedených univerzit můžeš vybrat i z mnoha dalších po celém světě.

Bližší informace najdeš na webu naší katedry.

Kdo tě bude učit?

Jaroslava Kubátová
Studovala jsem na ČVUT v Praze, na UP v Olomouci a na UTB ve Zlíně. V Olomouci přednáším manažersky zaměřené kurzy. Poznatky pro výuku sbírám také na svých zahraničních cestách, které mě zároveň hodně baví. Když nepracuji, tak hledám kešky, nejraději na nějakých vysokých kopcích.

Richard Pospíšil
Absolvoval jsem Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem se v roce 2009 habilitoval pro obor Ekonomika a management. Ve svojí odborné a vědecké práci se věnuji převážně problematice veřejné ekonomiky, veřejných rozpočtů a veřejných financí a také oblasti měnové politiky a centrálního bankovnictví.

Pavla Slavíčková
Na katedře aplikované ekonomie pracuji od roku 2009 jako odborná asistentka a zabývám se hospodářskými dějinami se zaměřením na dějiny účetnictví, staršími právními dějinami a dějinami ekonomických teorií. Na tato témata jsem publikovala řadu studií, pravidelně vystupuji na mezinárodních konferencích doma i v zahraničí. V praxi se věnuji také fundraisingu a projektovému managementu, které nyní také přednáším studentům.

Martin Drastich
Vystudoval jsem Fakultu elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava a Ekonomickou fakultu obor management. Doktorské studium jsem absolvoval ve studijním oboru Podniková ekonomika
a management. Na katedře přednáším „Management, bezpečnost a rizika“
a „Systémy managementu“. V rámci univerzitního pracoviště, Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, vedu školení pro zájemce o danou problematiku v oblasti „Manažer ISMS“ a „Interní auditor ISMS“ podle ISO/IEC 27001:2005.

Lucie Klára Závodná
Studovala jsem ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati v oboru Podniková ekonomika a Finance. Na katedře působím od roku 2012, kdy jsem také obhájila svou disertační práci na téma Měření udržitelnosti v podnicích cestovního ruchu. Vyučuji kurzy Podniková ekonomika, Ekonomika cestovního ruchu, Statistika, Základy ekonomie a Udržitelnost v podnikání. Ve volném čase se věnuji psaní beletrie.

Klára Seitlová
Dlouhodobě se specializuji na oblast psychologie práce a organizace s profilací na virtuální prostředí a týmovou práci v propojení se zážitkovou pedagogikou. Další oblastí mého odborného zájmu je projektové řízení a v této oblasti také aktivně publikuji. Na Univerzitě Palackého působím na dvou katedrách a to na katedře psychologie a katedře aplikované ekonomie. Od roku 2011 jsem proděkankou pro studijní a sociální záležitosti.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top